دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه با صدای ملاباسم کربلایی

نیاز جهاننیاز جهان
626 بازدید

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

[box type=”note” align=”aligncenter” ]

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه با صدای ملاباسم کربلایی

یـحـسـیـن  أول مـاحـبـیـنـه وأول مـا شـفناک

سـدّیـنـه  الـبـاب  ومـا نـقـبـل نعشگ ثانی اویاک

عـهـد  وایـظـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

مـاطـاب جـرح امـصـیـبتک – عاشر اگلوب احبابک

بـیـنـه انـتـه تـجری اویه الدمه – وانحوم فوگ اترابک

اتـغـیـب واتـعـود الـشـمـس – یـالماعرفنه اغیابک

مـعـروف لـو جـار الـزمـن – بـجروحنه ندگ بابک

کـل  یـوم انـشـاهـد هـالـحـالـه من یگصد محتاج

یـرجـع والـبـسـمـه اعـلـى اشفافه یرجع لابس تاج

لگیـنـه  الـحـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

یـحـسـیـن سـر امـحـبـتـک – فـیها البشر محتاره

وإلـیـنـبـض  ابـدمّـه الـعشگ – یتعمّد اعلى اخطاره

مـایـمـنـع الـوادی وجـبـل – طـول الـبحر عبّاره

بـس  انـتـه لـوزاد الـخـطـر – یـکـثر عدد زوّاره

تتزاحم عالموت احــــبابـــــــک تتعنّه الأخطار

وإلـیـوصـل أول یـتـشرف یرفع کلمه ثــــــار

یـمـوت أوّل ولا یـقـبـل یـعـشگ ثـانـی اویـاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

مـوعـجـبـه  لـو وسـط البحر – موکب عزاک انشوفه

والـمـوج یـشـعـر بـالألـم – مـن یلطم اعلى اجروفه

اسـمـک نـعـرفـه ابـکـل لـغـه – محّد یغیّر احروفه

مـاعـدنـه سـر ویـخـتـفـی – وأفـکـارنه المعروفه

کـل  مـوکـب یـتـصـدّر فـکـره وکل منبر دستور

لـتـظـن بـقـعـه ابـهـذا الـعـالـم ماتعرف عاشور

یـجـی ویـرحـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

نـتـفـنّـن ابـنـوع الألـم – کـلـمن اوعنده اسلوبه

کـل  ضـربـه تـطـبـع بـالصدر – لوحه حذر مکتوبه

والـلـی  یـشـاهـد بـالـعـزه – أم الـحسن مصیوبه

اشـعـنـدک اتـلـومـه بـعـد – لـمـن یـمزگ ثوبه

شـفـنـه إلـمـامـر اعـلـى الدنیه شفنه اشکال اشکال

مـن قـامـت واحـنـه ابـهـالـحـــاله مایتغیر حال

فـلا نـنـذل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانـی اویـاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********
نـتـمـیـز ولـون الـحـزن – مـاتـخـتـلـف ألوانه

واتـشـوف  دمـعـه  ابـکـل جفن – لازم نعیش احزانه

وإلچان  مــاعـنـده  وإجـو – زوّارک إلـصـیـوانـه

تـوصـل یـبـیـع اشـمـا مـلـک – بس مایسد بیبانه

وإلـبـاع  إلـعـنـده ومـا عـنـده ویـتـبسّم للجای

هـذا ایـنـومـه وهـذا ایـوکـلـه وهـذا ایشربه المای

إلـک نـسـأل ولانـقـبـل نـعـشگ ثـانـی اویـاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********
نـحچی اعـلـى عـاشـورک سـنـه – والمده ما محدوده

نـخـتـم وأبـد مـانـعـتـرف کـل واحـد ومجهوده

کـلـمـن یـروح إلـمـهـنـتـه – ابیوم الأجر موعوده

زوّار  والــنــاعـی وخـدم – والـشـاعـر ورادوده

تـتـسـاوى  الـنـاس ابـعـاشـورک واحد کلها اتصیر

نـفـس الـحـرقـه ونـفـس الـدمـعه ومایحدث تغییر

فـلا تـنـمّـل ولا تـقـبـل نـعـشگ ثـانـی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

مـرّات یـاخـدنـه الـزمـن – بـمـصـایـبه وحسباته

لــکـن  إذا  هـل الـشـهـر – لازم تـرف رایـاتـه

نـسـکـت  سـنـه  وگالـوا مضت – فتره ونسوا ثاراته

مـیـنـام  بـرکـان الـغـضـب – لـتـأمِّن ابسکتاته

صـح الأقـدار اتـفـرگنـه وکـلـمـن راده ایـریـد

لـکـن  نـتـجـمّـع بـالـشـده ونـلـزم إیـد بإید

نـصـیـر أجـمـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثانی اویاک

[/box]

[box type=”download” align=”aligncenter” ]

[button color=”red” size=”small” link=”https://dl.niazdl.ir/nohe/basem/41_Basem_YahsenAvel_NiazeJahan.Net.mp3″ target=”blank” ]دانلود[/button] نوحه یحسین اول ماحبینه واول ماشفناک با صدای ملاباسم کربلایی

[/box]

التماس دعا

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دسته بندی فرهنگی ویژه نوحه
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − سه =

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت